Nowe Sioło

НОВЕ СЕЛО (pol. Nowe Sioło) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie lubaczowskim. W 1939 r. liczyła 2670 mieszkańców, w tym 1900 Ukraińców, 260 Polaków na przysiółku Folwarki, 430 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 80 Żydów [Kubijowycz, 46].

DOKUMENTY

Mordy na mieszkańcach

Fragment sprawozdania „Wistky z terenu” z Okręgu II Kraju Zakerzońskiego za 1 maja – 5 czerwca 1945 r.

[…] 27 maja odnaleziono ciało zamordowanego w bestialski sposób Romana Romanyka ze wsi Nowe Sioło, aresztowanego 19 stycznia 1945 r. przez polską milicję w Nowym Siole. Znaleziono także ciało Hordija Hryńka z Nowego Sioła, aresztowanego przez polską milicję dnia 28 lutego 1945 r. […]

Źródło: Informacija pro antyukrajinśki akciji na Hrubesziwszczyni w trawni-kwitni 1945 r., w: Polśko-ukrajinśki stosunky w 1942–1947 rr. u dokumentach OUN ta UPA, red. W. Wiatrowycz, t. 2, Lwiw 2011, s. 872. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lata 2012 r. Fotografie Ihora Mryczki.
CMENTARZ
Tłumaczenie na język polski napisów nagrobnych.
1. Maria Hrabec †1913; 2.Wasyl Hordij 1850 – 1902 i jego żona Kateryna 1864–193…;3.Aleksiej Nazarenko żył 61 lat †19/02/1904; 4.Anna… Żubik 1868 – 1930; 5. Pazia Pałczyńska; 6. Annastazija Mikuła; 7. Teodor i Pelagia Czucharski 1853 – 1926 i 1849 – 1917; 8.NN; 9. Anna Pułyk †1909; 10. Pawlo Mryczko †1925; 11. Anna Mikuła †1905; 12. Iwan Mikuła 1874 – 1938; 13.NN; 14. Joan Hrabec 1848 – 1925 diak i jego żona Anastazja 1858 – 1927; 15. Mafija Hrabec †1887; 16. Kateryna Holowata 1895 – 1991; 17. Marija Mikuła 1865 – 1936; 18. Mykoła Krućko 18/12/1862 – 17/10/1920 i Anna Krućko 1869 – 1921; 19. Sofija z Ihnatiw Tohan 1879 – 1934 nauczycielka i żona dyrektora szkoły w Nowym Siole; 20. NN; 21. Wasylij Hawryszewycz proboszcz Nowego Sioła w latach 1826-1865; 22. NN; 23. Anastazija Mikuła †1929; 25. ksiądz dziekan Feodor Biłewycz, proboszcz Buśka 20/06/1859 – 17/10/1914; 26. Mychajło Hul 1848+1919 i jego żona Marija 1846 – 1919; 27. Andrej Romanyk 13/11/1827 – 12/11/1883; 28. Kateryna Błakita †1918; 29. Iwan Hul †1936; 30. NN; 31. Iwan i Kateryna z Huliw Hurdij; 32. Hul przeżyła 56 lat; 33. Kateryna Polrezka †1924; 35. Semko Pałczyńskij †1926; 36. Mychajło Pałczyńskyj †1926; 37. Marija Łaszyn 1872 – 1935; 38. NN; 39. Marija Mikuła 1847 – 1909; 40. Mikołaj Mikuła
41. Hryhorij Anastazija Łabisz 04/02/1868 – 28/07/1921, 28/06/1867 – 24/12/1921; 42. Anna i Marija Łabisz 1907 –1929 i 1910 – 1931; 43. NN; 44. Stefan 18… +1924, Marija 1861 – 1920, Ewa 1896 –192… (Foma) …. †19…2 – Horochi; 45. Wasyl, Julia, Mychajło – Horochi; 46. Anna Kulczycka †1930 (nagrobek z 1933 r.); 47. Pełahija Kulczycka przeżyła 50 lat, †30/03/1880; 48. NN; 49. Parańka Semczuk 1867 – 1955; 50. Paraskewija Szydłowska żyła 56 lat, †1915; 51. Petro Szydłowśkyj 11/04/1856 – 22/03/1924; 52. Ewa Szczyrba żyła 51 lat, †1933
53. Symeon Holowatyj żyła 53 lat, †1918; 54. Ewa Kolosiwśka †1931; 55. Anna z Kolosiwśkych Pitołaj 1908 – 1934
56. Iwan Swarnyk 01/06/1864 – 11/11/1918; 57. Marija Kuzyk żyła 45 lat. Na podstawie nazwisko kamieniarza Mikita Rodij; 58. Marija z Kuzykiw Chomań żyła 45 lat, †1887. Kateryna Chomań córka Ilka i Mariji †07/09/1901
59.Semeon Kuźmycz i jego żona Ewa 1933; 60. Napis na krzyżu umieszczony z tyłu, †1876; 61. Iwan La… żył 55 lat – 1918 i Anastazija żyła 55lat; 62. Teodor Holowatyj †1934; 63. Hryhorij …; 64. Anna… 1905; 65. Wasyl i Pilahija Pylypiwski żył 82 lata †1929, żyła 58 lat †1932; 66. Na froncie cokołu podpis kamieniarz. Z tyłu krzyża …. †1870; 67. NN; 68. Kateryna z Kuzykiw Młynarowycz 1859 – 20/06/1928; 69. NN; 70. NN 1859; 71. Pałahija z Żukiw Kuzyk 1858 –1923; 72. … Teodor Chom…; 73. … Wolodymyr…; 74. NN; 75. … Lewkowycz †30/…/19…; 76. NN; 77. Semeon Krućko żył 69 lat, †1907; 78. NN (grób z ławką z przodu); 79. NN. Napisy odczytał Igor Mryczko.