Wola Krecowska

ВОЛЯ КРЕЦІВСЬКА (pol. Wola Krecowska) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 430 mieszkańców: 375 Ukraińców, 45 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 76].

DOKUMENTY

Wypis z protokołu przesłuchania Antoniego Giebały z Woli Krecowskiej przez referenta SB OUN nadrejonu „Chłodny Jar” Wołodymyra Chomę „Karła” z 1 sierpnia 1945 roku o mordzie członków MO na 2 Ukraińcach Woli Krecowskiej

W mojej wsi Wola Krecowska (Przemyśl) Milicja Obywatelska zabiła sołtysa Gbura i Januszczaka, obydwaj to Ukraińcy. Postarali się o to Milczanowski i Januszczak, mieszkańcy tej wsi, Polacy, którzy są zwolennikami obecnego rządu polskiego.

AIPN Rz 072/1, t. 27, Wyp. VII 27, k. 101.

22 stycznia 1946 r., m.p. – Fragment wyciągu ze sprawozdania „Wisti z terenu” za styczeń 1946 r. przygotowanego przez referenta „T” z nadrejonu „Chłodny Jar” I Okręgu Kraju Zakerzońskiego o mordzie Wojska Polskiego na Ukraińcu w Woli Krecowskiej

[…] 15 stycznia 1946 r. WP kwaterujące we wsi Siemuszowa […] chłopcu złapanemu w Woli Krecowskiej przebili bagnetem gardło […].

Źródło: Dopownennia do zwitu pro suspilno-polityczne stanowyszcze na terenach Peremyszczyny w siczni 1946 roku, w: Polśko-ukrajinśki stosunky w 1942–1947 rr. u dokumentach OUN ta UPA, red. W. Wiatrowycz, t. 2, Lwiw 2011, s. 978. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

WSPOMNIENIA

Fragment wspomnień Juliji Szyszko o mordzie na Ukraińcach w Woli Krecowskiej dokonanym przez żołnierzy Wojska Polskiego

            […] Wojsko nadal napadało i strzelało. Na przysiółku dobrzańskim Czerłene zamordowali 6 chłopców koło domu Fetczaka, na przysiółku dobrzańskim Symowica zamordowali kilku, przy czym jednego przywiązali łańcuchami do konia i wlekli za koniem, w końcu zamęczyli.

            Do nas jednej nocy przyszedł do domu Iwan Gbur. Był zmarznięty, bo woził drzewo, chciał się ogrzać. Przyszli [żołnierze], kazali pokazać drogę, ale na podwórzu go rozstrzelali. Zaaresztowali Iwana Gbura, syna Stepana. Szwagier poszedł szukać go na UB, ale tam powiedziano mu, że go nie ma. Pytał wojskowych, ale i ci powiedzieli, że go nie ma. I tak nie ma go do dziś. […]  

Źródło: Spohad Juliji Szyszko (diwocze prizwyszcze Gbur) narodżenoji w Woli Kreciwskij, w: 1947 Propamiatna Knyha, pod red. B. Huka, Warszawa 1997, s. 89.

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 285 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1050].

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA