Mochnaczka Wyżna

МИХНАЧКА ВИЖНЯ (pol. Mochnaczka Wyżna) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Nowy Sącz. W 1939 r. liczyła 690 mieszkańców: 630 Ukraińców, 40 Polaków, 20 Żydów [Kubijowycz, 54].

HISTORIA
Wśród ludności polskiej, podanej przez geografa Wołodymyra Kubijowicza jako 20 osób, mieli znajdować się „napływowi robotnicy tartaczni” [Kubijowycz, 54].

Wojsko Polskie 3 lipca 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z Mochnaczki Wyżnej 284 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1013].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lipca 2016 r.

KAPLICZKI

KRZYŻE

BIBLIOGRAFIA