Kotań

КОТАНЬ (pol. Kotań) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jasielskim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 350 osób, z czego 345 było Ukraińcami, 5 Polakami [Kubijowycz, 30].

HISTORIA
W dniu 27 maja 1947 r. Wojsko Polskie deportowało z Kotania 76 mieszkańców narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2012, 1037].

ZABYTKI UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lata 2012 r.

CERKIEW
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana, z 1782 lub 1841 r.
W polskich przewodnikach turystycznych przytaczany jest pogląd, że „Została wskazana przez etnografów ukraińskich jako najbardziej typowa dla Łemkowszczyzny [np. „Od Komańczy…” 2012, 196-197]. Informacja jest błędna. O wyborze tej świątyni na początku lat 90. XX w. przez działaczy łemkowskich ze Lwowa decydował dostęp do pełnej dokumentacji technicznej akurat tego obiektu.


Wejście na teren przycerkiewny w formie kapliczki znajdującej się w ogrodzeniu okalającym świątynię.

LAPIDARIUM
Lapidarium kotańskie to chaotyczny zbiór krzyży ruskich z okolicy Kotania. Powstało na początku lat 70. z inicjatywy Olgierda Łotoczki, który – chcąc ratować – nie tylko zniszczył w ten sposób fragment krajobrazu kulturowego tej części Łemkowszczyzny, ale nie zadbał o przygotowanie i pozostawienie nawet najmniejszego śladu dokumentującego proces tworzenia lapidarium, m.in. to, skąd pochodzą 22 krzyże zwiezione przez niego i ustawione wokół świątyni.

KRZYŻE przydrożne

Krzyż stojący ok. 2 m po prawej stronie drogi z Krempnej do Kotani, na zboczu góry pomiędzy tymi wsiami.

CMENTARZ

ZABUDOWA


Dokumentacja fotograficzna ukraińskich zabytków wsi KOTAŃ na Łemkowszczyźnie została wykonana latem 2012 r. w ramach projektu „Dokumentowanie Łemkowszczyzny” finansowanego przez Zjednoczenie Łemków Kanady.
Фотографічна документація українскьих архітектурних памяток села КОТАНЬ на Лемківщині здійснено улітку 2012 р. у рамках проєкту „Документування Лемківщини”, що фінансується Обєднанням лемків Канади.