Gać

ГАТЬ (Гавртилова Гать, Гаврилова; pol. Gać) – wieś polska w powiecie przeworskim o ruskim rodowodzie historycznym.

HISTORIA

Wieś istniała w czasach Księstwa Halicko-Włodzimierskiego. Należała do bojara książęcego Hawryły, od imienia którego powstała jej nazwa Hawryłowa Hat’ po raz pierwszy wzmiankowana w 1375 r. i zapisana jako  „Hawrilowagacz” [Trojnar 2005]. W XV w. przymiotnik dzierżawczy Hawryłowa albo Gawryłowa przestał być dodawany, w nazwie wsi pozostała tylko Gać, która istnieje dziś. {Informacje nadesłane przez Andrzeja Bożyka).

Jako dawną wieś ruską wymienił ją Fedir Biłous, przytaczając nazwę późniejszą Gawryłowa w pracy Cerkwy ruski w Hałyczyni i na Bukowyni, do której odsyłał schematyzm eparchii przemyskiej na 1879 r. [Szematyzm 1879, 189].

Ludność prawosławna Hawryłowej Haci uległa latynizacji i polonizacji przed końcem XVIII w., nie wymienia jej żaden XIX-wieczny schematyzm greckokatolickiej eparchii przemyskiej.

BIBLIOGRAFIA

Biłous Fedir, Cerkwy ruski w Hałyczyni i na Bukowyni, Kołomyja 1877.

Trojnar Franciszek, Z dalszej i bliższej przeszłości wsi Gać, Warszawa 2005.