Ruska Wieś

РУСЬКЕ СЕЛО (pol. Ruska Wieś) – do 1902 r. wieś polska w powiecie rzeszowskim o ruskim rodowodzie historyczno-cywilizacyjnym.

HISTORIA

Ruska Wieś na mapach historycznych:

  • mapa topograficzna Królestwa Galicji i Lodomerii z lat 1779‒1783 (tzw. mapa Miega, I zdjęcie wojskowe);
  • mapa Monarchii Austro-Węgierskiej z lat 1869‒1887 (III zdjęcie wojskowe);
  • mapa WIG z 1938 roku.

„Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego” podał w 1889 roku, że w Ruskiej Wsi mieszka 7 grekokatolików [Słownik GKP X, 29].

MATERIAŁY

Wśród tych strumieni, które są dziś dość skąpe, najważniejsze jest koryto Lubczy, które kiedyś było znacznie większe, jak pola były lasami. Te strumienie i zasypane rowy rysują owalny kształt grodziska, widoczny gołym okiem dla doświadczonego obserwatora. Grodzisko rozciągało się wzdłuż 22 południka na wschód od Greenwich. Południową część grodziska zajmuje «Ruska wieś», północną – «Staromieście», środkową – parafia staromiejska i dwór dziedzica Jędrzejowicza, podobnie jak w miastach ukraińskich oraz średniowiecznych rezydencjach i zamkach. Nowy kościół, zbudowany z cegły w 1911 roku, ze smukłą, przypominającą iglicę dzwonnicą nad wejściem, zajmuje sam wierzchołek tego wzgórza, na którym znajduje się całe grodzisko. Ten nowy kościół jest oczywiście tradycyjnie usytuowany w poświęconym miejscu, kto wie, może tam gdzie kiedyś stała cerkiew zamkowa. Później, gdy rowy zostały zasypane, nastąpiła wielka powódź, gdy wspomniane koryto Lubczy przerwało w poprzek wzgórze grodziska i oddzieliło dwór od kościoła. Tę część [koryta?] strumienia nazywa się «Przerwa» [O. Пeленський, Ряшів, західня твердиня Галицької держави. Ювілейний збірник на пошану академика Михайла Сергієвича Грушевського з нагоди шістдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльности, Київ 1928, t. 1, s. 162].

Jako ciekawostkę można podać to, że pod miastem o nazwie brzmiącej podobnie jako Rzeszów, a mianowicie pod Preszowem w Słowacji też znajdowała się Ruska Wieś [Czajkowski 1999, 141].

KOMENTARZE

KAPLICZKA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

Nie możemy wyświetlić tej galerii.