Szczutków*

ЩУТКІВ (pol. Szczutków) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie lubaczowskim. W 1939 r. liczyła 1150 mieszkańców: 950 Ukraińców, 90 Polaków, 70 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 40 Żydów [Kubijowycz, 47].

HISTORIA
Mord na mieszkańcu
Fragment sprawozdania „Wisti z terenu” z 18 kwietnia 1945 r.
[…] kwietnia 1945 r. Polska milicja, rabując Szczutków, zabiła 19-letniego chłopca. […]
Źródło: Wytiah iz „Wistej z terenu” pro antyukrajinśki akciji polakiw na Hrubesziwszczyni w berezni1945 r. w: Polśko-ukrajinśki stosunky w 1942–1947 rr. u dokumentach OUN ta UPA, red. W. Wiatrowycz, t. 2, Lwiw 2011, s. 862. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Wojsko Polskie w maju i lipcu 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi łącznie 46 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1044-1045].

KOMENTARZE

STAN DZIEDZICTWA UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2005 r.

CERKIEW

DZWONNICA

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA