Smereczne

СМЕРЕЧНЕ (pol. Smereczne) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie krośnieńskim. W 1939 r. liczyła 230 mieszkańców Ukraińców [Kubijowycz 1983, 40].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 10].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2012 roku.

TERENY PO DAWNEJ WSI

Kapliczka

Obiekt nie należy do dawnych i tradycyjnych. Stanowi upamiętnienie dawnych mieszkańców.