Historia

W dziale Historia udostępniane są teksty autorskie: artykuły naukowe, recenzje oraz książki lub ich fragmenty opublikowane w XIX-XX w. lub współcześnie dotyczące historii kultury ukraińskiej i stosunków ukraińsko-polskich. Kopie oryginalnych dokumentów historycznych wytworzonych w latach 1848-2010 zawiera dział Archiwum.