Łuszków

ЛУЖКІВ (pol. Łuszków) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie hrubieszowskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 625 Ukraińców, 146 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 349].

HISTORIA
Pierwsza wzmianka historyczna o wsi: 1444 r. Pierwsza wzmianka o cerkwi 1531. Cerkiew zbudowana w 1764 r. została zniszczona przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej w 1939 r. [Słobodian, 268].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 4 sierpnia 2015 r.

CERKWISKO
[miejsce, gdzie stała cerkiew – do ustalenia]

KRZYŻ przydrożnyCMENTARZ


KOMENTARZE
Polska nazwa wsi jest dosyć niezręcznym tłumaczeniem ukraińskiego słowa łużkiw pochodzącego od innego – łuh, czyli po polsku łęg, podmokła łąka. A zatem polskim odpowiednikiem ukraińskiego źródłosłowu powinna być nazwa Łęgów.

BIBLIOGRAFIA