Leszczowate*

ЛІЩОВАТЕ (pol. Leszczowate) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 1240 mieszkańców:  1130 Ukraińców, 80 Polaków, 30 Żydów [Kubijowycz, 43].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  243 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1039].

DOKUMENTY

Wyciąg z opracowania statystycznego NN „Hałki” dotyczący mordów PUBP w Lesku na 2 Ukraińcach z Leszczowatego

38. Nazwa wsi: Leszczowate; nazwisko i imię: Wowczok Stanisław; wiek: 24; data zaaresztowania: IV 1946 r.; jak długo siedział: zamordowany. […].

40. Nazwa wsi: Leszczowate; nazwisko i imię: Ołeński Mychajło; wiek: 37; data zaaresztowania: IV 1946 r.; jak długo siedział: zamordowany.

Źródło: AIPN Rz 072/1, t. 33, 2 IV 1946 r., k. 209.

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta politycznego nadrejonu OUN „Chłodny Jar” Petra Kawuzy „Tarasa” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu z Leszczowatym

[…] 19 kwietnia 1946 r. o godzinie 2. w nocy 120 żołnierzy Wojska Polskiego przybyło do wsi Leszczowate. […] Wstąpili m.in. do domu Stepana Romanowa […]. W domu tym znajdowały się 2 rodziny, liczące 13 osób. […] Żołnierze wzięli gospodarza  Stepana Romanowa i kazali mu leźć po drabinie na strych, a za nim żołnierze. W tej chwili usłyszeli głos: „Stij, ruky weerch!”. Żołnierze wyskoczyli i rozkazali gospodarzowi, aby wynosił rzeczy z domu, bo będą palić. Potem puścili serię z karabinu maszynowego i zapalili dom. Na strychu spały dwie córki gospodarza, usłyszawszy strzały, natychmiast zeskoczyły do domu, a dwaj synowie gospodarza, Wasyl i Saszko, również śpiący na strychu, zeskoczyli na boisko, a potem na podwórze. Tam Wasyl  rzucił się ratować konia i wyprowadził go jakieś 80 m i został zatrzymany przez jednego żołnierza. Zaczął uciekać. Żołnierz puścił serię z automatu i go zranił. Zbiegli się żołnierze i dobili go z pistoletu. […]

Źródło: Wisti z terenu [za marzec-kwiecień 1946 r.], w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 489. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

no images were found

KAPLICZKI

no images were found

KRZYŻE

no images were found

CMENTARZ

no images were found

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA