Leszczowate*

ЛІЩОВАТЕ (pol. Leszczowate) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 1240 mieszkańców:  1130 Ukraińców, 80 Polaków, 30 Żydów [Kubijowycz, 43].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  243 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1039].

DOKUMENTY

Wyciąg z opracowania statystycznego NN „Hałki” dotyczący mordów PUBP w Lesku na 2 Ukraińcach z Leszczowatego

38. Nazwa wsi: Leszczowate; nazwisko i imię: Wowczok Stanisław; wiek: 24; data zaaresztowania: IV 1946 r.; jak długo siedział: zamordowany. […].

40. Nazwa wsi: Leszczowate; nazwisko i imię: Ołeński Mychajło; wiek: 37; data zaaresztowania: IV 1946 r.; jak długo siedział: zamordowany.

Źródło: AIPN Rz 072/1, t. 33, 2 IV 1946 r., k. 209.

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta politycznego nadrejonu OUN „Chłodny Jar” Petra Kawuzy „Tarasa” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu z Leszczowatym

[…] 19 kwietnia 1946 r. o godzinie 2. w nocy 120 żołnierzy Wojska Polskiego przybyło do wsi Leszczowate. […] Wstąpili m.in. do domu Stepana Romanowa […]. W domu tym znajdowały się 2 rodziny, liczące 13 osób. […] Żołnierze wzięli gospodarza  Stepana Romanowa i kazali mu leźć po drabinie na strych, a za nim żołnierze. W tej chwili usłyszeli głos: „Stij, ruky weerch!”. Żołnierze wyskoczyli i rozkazali gospodarzowi, aby wynosił rzeczy z domu, bo będą palić. Potem puścili serię z karabinu maszynowego i zapalili dom. Na strychu spały dwie córki gospodarza, usłyszawszy strzały, natychmiast zeskoczyły do domu, a dwaj synowie gospodarza, Wasyl i Saszko, również śpiący na strychu, zeskoczyli na boisko, a potem na podwórze. Tam Wasyl  rzucił się ratować konia i wyprowadził go jakieś 80 m i został zatrzymany przez jednego żołnierza. Zaczął uciekać. Żołnierz puścił serię z automatu i go zranił. Zbiegli się żołnierze i dobili go z pistoletu. […]

Źródło: Wisti z terenu [za marzec-kwiecień 1946 r.], w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 489. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA