Rudawka Rymanowska*

РУДАВКА РИМАНІВСЬКА (pol. Rudawka Rymanowska) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 240 mieszkańców-Ukraińców [Kubijowycz, 75].

HISTORIA

Rząd polski deportował wszystkich mieszkańców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946. Akcja „Wisła” w 1947 r. nie miała miejsca.

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego nieznanego referenta OUN z nadrejonu „Beskid” za październik 1945 r. o mordzie na Ukraince koło Rudawki dokonanym przez bandytów z polskich wsi

            […] 14 października koło Rudawki powiat Sanok bandyci zatrzymali dwie fury jadące z Rymanowa. Mężczyznom kazali położyć się na ziemi, a dziewczyna siedząca na wozie zaczęła krzyczeć. Została za to zabita na wozie, a konie zabrali.

Źródło: Wisti z terenu za misiać żowteń 1945 r., w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 26–27. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA