Nadsanie

Noty wstępne, informujące o charakterze historycznym i narodowościowym danej wsi dotyczą okresu 1944-1947. Z tego względu w notach tych nie zawarto informacji o ludności żydowskiej, która uległa hitlerowskiej zagładzie pod czas II wojny światowej. Jednak informacje o mieszkańcach narodowości żydowskiej zawarte są w danych z 1939 r., przytaczanych na podstawie pracy Wołodymyra Kubijowicza Ethnic groups of the South-Western Ukraine (Halycyna-Galicia) 1.1.1939 (ukr. Етнічні групи південносхідньої України (Галичини) на 1.1.1939).


BIBLIOGRAFIA
NADSANIE publikuje oryginalne teksty odsyłające przy pomocy przypisów tzw. oksfordzkich [w nawiasach kwadratowych] do następujący wydawnictw regionalnych:

W języku angielskim
Dmytro Blazejowskyj, Historical Sematism of the Eparchy of Peremysl including the Apostolic Administration of Lemkiwscyna (1828-1939), Lviv 1995;
Wołodymyr Kubijowicz, Ethnic groups of the South-Western Ukraine (Halycyna-Galicia) 1.1.1939, Wiesbaden 1983;

W języku polskim

W języku ukraińskim
Мychajło Łesiw, Ukrajinśki howory w Polszczi, Warszawa 1997;
Myron Łozowśkyj, Seło Łazy. Zbirnyk istorycznych, archeołohicznych, etnohraficznych materialiw ta spohadiw pro seło Łazy na Jarosławszczyni w Zachidnij Ukrajini, Toronto-Nju Jork-Paryż-Sydnej 1988, ss. 192;
Schymatism wseho klyra ruskoho-katolyczeskoho Eparchij Sojedynenych Peremyskoj, Samborskoj i Sianickoj na hod ot Rożdestwa Chrystowoho 1909, Peremyszl 1908;
Szematyzm wseho klyra ruskoho-katolyczeskoho Bohom spasemoji Eparchii Peremyszlskoj na hod ot Rożdestwa Chrystowoho 1879, Peremyszl 1879;
Szematyzm hreko-katołyćkoho Duchowenstwa złuczenych Eparchij Peremyśkoji, Sambirśkoji i Sianićkoji na rik Bożyj 1928, Peremyszl 1928;