Kopytów

КОПИТІВ (pol. Kopytów) – wieś ukraińsko-polska w powiecie Biała Podlaska. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 304 Ukraińców, 222 Polaków (na kolonii dodatkowo 289 Polaków) [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 79].

HISTORIA
W czasie akcji „Wisła” Wojsko Polskie wygnało ze wsi mieszkańców narodowości ukraińskiej [Misiło 2013, ].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Fotografie wykonano pod koniec kwietnia 2011 r.

CERKWISKO i dawny cmentarz
Pierwsza cerkiew drewniana w Kopytowie została zbudowana z fundacji Elżbiety Sapiehy z Branickich w 1772 r. [Słobodian, 234].
Galeria przedstawia miejsce po cerkwi pod wezwaniem Iwana Bohosłowa z 1772 r., zniszczonej w czasie działań wojennych w latach I wojny światowej [Słobodian, 234].

CERKIEW cmentarna
Po zniszczeniu dawnej cerkwi podczas I wojny światowej kopytowianie w latach 30. XX wieku wznieśli nową na terenie cmentarza [Słobodian, 234]. Cerkwisko prawdopodobnie stanowiło własność kościoła katolickiego.

CMENTARZ
Tablice epitafijne poświadczają zaawansowany proces zmiany cerkiewnosłowiańskich napisów cyrylickich współczesnymi łacińskimi w języku polskim.

CERKIEW
Cerkiew pod wezwaniem Iwana Bohosłowa, zbudowana w latach 1996-1998 po przeróbce drewnianego domu wiejskiego