Kormanice/Корманичі

КОРМАНИЧІ (pol. Kormanice) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 980 mieszkańców: 920 Ukraińców, 20 Polaków, 30 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 10 Żydów [Kubijowycz, 56].

DOKUMENTY

Fragment relacji Mychajła Karabena o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcach w Kormanicach

[…] Na przełomie końca lata i początku jesieni 1945 roku coraz częstsze były zasadzki i blokady od strony lasów przeprowadzane przez wojska polskie i radzieckie w celu walki z oddziałami UPA. Żołnierze Wojska Polskiego szczególną uwagą przeszukiwali domy Ukraińców, znęcali się i zabijali mieszkańców. W Kormanicach zamordowani zostali 4 niewinni mieszkańcy: 55-letni Nazar Sałahaj ( rano szedł w stronę lasu po koniczynę został zastrzelony przez radziecką zasadzkę), 25-letni Mychajło Kamiński (w zwierzęcy sposób zamordowany przez polską policję, gdy wieczorem szedł na futor Żupa do swojej dziewczyny), 35-letni Pawło Krok z futora Koreń ( rozstrzelany żołnierzy polskich o świcie koło własnego domu) i mężczyzna z sąsiedniej wsi, który szedł do Przemyśla na bazar ( zastrzelony przez polską zasadzkę w polu między Kormanicami i Kniażycami). […]

Źródło: s. Kormanyczi, w: Deportaciji…, t. 3: Spohady, Lwiw 2002, s. 70–71.

HISTORIA
W okresie 28 kwietnia – 10 maja Wojsko Polskie deportowało z Kormanic 960 mieszkańców, obywateli polskich narodowości ukraińskiej; we wsi nie pozostał ani jeden mieszkaniec [Akcja „Wisła” 2013, 1046].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKIEW
Cerkiew wraz z dzwonnicą i plebanią. Fotografie z 2005 r.


CMENTARZ
Wyniki monitoringu z 2005 r. Nie obejmuje całości cmentarza.

Wyniki monitoringu z 14 października 2017 r. Nie obejmuje całości cmentarza.

Pomnik-Profanacja

Profanacja miała miejsce latem 2019 r.


BIBLIOGRAFIA