Kormanice/Корманичі

КОРМАНИЧІ (pol. Kormanice) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 980 mieszkańców: 920 Ukraińców, 20 Polaków, 30 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 10 Żydów [Kubijowycz, 56].

HISTORIA
W okresie 28 kwietnia – 10 maja Wojsko Polskie deportowało z Kormanic 960 mieszkańców, obywateli polskich narodowości ukraińskiej; we wsi nie pozostał ani jeden mieszkaniec [Akcja „Wisła” 2013, 1046].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKIEW
Cerkiew wraz z dzwonnicą i plebanią. Fotografie z 2005 r.


CMENTARZ
Wyniki monitoringu z 2005 r. Nie obejmuje całości cmentarza.

Wyniki monitoringu z 14 października 2017 r. Nie obejmuje całości cmentarza.

BIBLIOGRAFIA