Krasice

КРАСИЧІ (pol. Krasice) – do1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 420 mieszkańców: 400 Ukraińców, 10 Polaków, 5 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 5 Żydów [Kubijowycz, 56].

HISTORIA

Wojsko Polskie w maju 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z Krasic 10 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1046].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2010 r.

CERKIEW

DZWONNICA


CMENTARZ

A

BIBLIOGRAFIA