Brzegi Dolne

БЕРЕГИ ДОЛІШНІ (pol. Brzegi Dolne) – do 1951 r. wieś ukraińska (od 1944 r. w Ukraińskiej SRR, od 1951 r. w RP). W 1939 r. wieś liczyła 1530 mieszkańców, w tym 1030 Ukraińców, 160 Polaków, 100 osób ukraińskojęzycznych wyznania rzymskokatolickiego (łacinników), 20 Żydów i 220 Niemców i osób innych narodowości [Kubijowycz, 41].

HISTORIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna wykonana w sierpniu 2011 r.

CERKIEW

CMENTARZ przycerkiewny

CMENTARZ