Węglówka

ВАНІВКА (pol. Węglówka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie krośnieńskim. W 1939 r. liczyła 2230 mieszkańców: 2015 Ukraińców, 200 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 40].


HISTORIA

Materiały ks. W. Piętowskiego
Jeden z miejscowych Rusinów, Mikołaj Krajny (lat 40), który nie chciał wjechać na Ziemie Odzyskane, został zastrzelony przez polską milicję. Dwa lata wcześniej w swoim domu został przez nieznanych rabusiów zabity Polak z rodziny mieszanej Miron Urbowicz (lat 18)
W. Piętowski, Stosunki polsko-ukraińskie po wybuchu II wojny światowej
Zarys, Czarna koło Łańcuta 1988, s. 219.

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z grudnia 2013 r. (cerkiew, cmentarz, kapliczki) i sierpnia 2016 r. (wnętrze cerkwi)

CERKIEW
Cerkiew pod wezwaniem Narodzin NMP, z 1898 r. [Szematyzm 1935, 81].Wnętrze cerkwi

Budynki
Na dwóch pierwszych fotografiach: przedwojenny budynek o nieustalonej proweniencji; dwie pozostałe: plebania greckokatolicka.

KAPLICZKI


CMENTARZ przy cerkwi

CMENTARZ nowy – parafialny