Żohatyn

ЖОГАТИН (pol. Żohatyn) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. w 1939 r. liczyła 1160 mieszkańców, spośród których 970 było Ukraińcami, 80 Polakami, 80 rzymskimi katolikami posługującym sie językiem ukraińskim, 30 Żydami [Kubijowicz, 20].

HISTORIA

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania terenowego referenta OUN o zamordowaniu przez członków MO z Borownicy ukraińskiej rodziny w Żohatynie

[…] 17.2.1945 roku milicja z Borownicy była we wsi Żohatyn, gdzie zlikwidowała rodzinę ukraińską. […]

Źródło: AIPN Rz 072/1, t. 2, [Wisti z terenu, b.d.], k. 287.

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta politycznego nadrejonu OUN „Chłodny Jar” Petra Kawuzy „Tarasa” o mordzie żołnierzy WP na Ukraińcach w Żohatynie

            […]  9 stycznia 1946 r. o godzinie 6. Rano Wojsko Polskie w liczbie 250 osób przyszło od strony Kotowa do Bohatyna [Żohatyna] na przysiółek Mutwice i Pasiki. Na Mutwicach napadli na jeden dom […] w wyniku czego zginęli: Osyp Burda i Pawło Pacuła oraz Wołodymyr Duchniak . […]

Źródło: Wisti z terenu [za styczeń 1946 r.], w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 457. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

CERKIEW

Projekt cerkwi św. Dmytra wykonany przez architekta Jewhena Nahirnego we Lwowie w 1927 roku. Według niego wzniesiono w Żohatynie cerkiew w 1928 roku. Została ona zniszczona przez władze RP w latach 60 XX wieku.

Niżej: ikona z cerkwi św. Dmytra w Żohatynie, obecnie w Muzeum Narodowym im. Andreja Szeptyckiego we Lwowie.

CERKWISKO

CMENTARZ

Dawna ZABUDOWA