Sanoczek

СЯНІЧОК (pol. Sanoczek) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 760 mieszkańców:  690 Ukraińców, 60 Polaków (w tym 20 kolonistów), 10 Żydów [Kubijowycz, 75].

HISTORIA

Wszyscy mieszkańców narodowości ukraińskiej zostali deportowani do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946. Deportacja o kryptonimie „Wisła” w 1947 r. nie miała tu już miejsca.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2014 r.

CERKIEW

KAPLICZKA

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA