Sanoczek

СЯНІЧОК (pol. Sanoczek) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 760 mieszkańców:  690 Ukraińców, 60 Polaków (w tym 20 kolonistów), 10 Żydów [Kubijowycz, 75].

HISTORIA

Wszyscy mieszkańców narodowości ukraińskiej zostali deportowani do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946. Deportacja o kryptonimie „Wisła” w 1947 r. nie miała miejsca.

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego nieznanego referenta OUN z nadrejonu „Beskid”  o mordzie bandytów-Polaków na Ukraińcu w Sanoczku

            1 listopada [1945 r.] […] zaraz po napadzie na UBP we wsi Dąbrówka Ruska jacyś bandyci zastukali do gospodarza Zabołotnego we wsi Sanoczek (Polak, a żona Ukrainka). […] Zabili przy tym szwagra Zabołotnego, który tam przebywał i podczas napadu chciał uciekać przez okno. […]

Źródło: „Wisti z terenu za misiać łystopad 1945 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 32. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN nadrejonu „Beskid” Stepana Golasza „Mara” o mordzie dawnych członków AK na Ukraińcu w Sanoczku

[…]  25 grudnia 1945 r. akowcy zamordowali dwóch Ukraińców z Prusieka i Sanoczka. […]

Źródło: Wisti z terenu za misiać hrudeń 1945 r., w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 298. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2014 r.

CERKIEW

KAPLICZKA

KRZYŻE

no images were found

CMENTARZ

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA