Dynów

ДИНІВ (pol. Dynów) – polskie miasteczko w powiecie brzozowskim. W 1936 r. mieszkało tu 60 wiernych obrządku greckokatolickiego [Szematyzm AAŁ 1936, 45].

HISTORIA

Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z Dynowa na tzw. Ziemie Odzyskane 54 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1030].

DOKUMENTY

Wyciąg z protokołu przesłuchania Józefa Jasińskiego z Piątkowej w dniu 14 lipca 1945 roku przez referenta SB OUN rejonu V w nadrejonie „Chłodny Jar” Iwana Krywuckiego  „Arkadija” o mordach na 16 Ukraińcach w Dynowie

Dnia 26.6.1945 r. byłem w Dynowie na stacji, czekałem na swoją siostrę, która miała przyjechać z Niemiec. Widziałem tam 3 Polaków w mundurach wojskowych z biało-czerwonymi opaskami na czapkach. Po sprawdzeniu dokumentów u ludzi, wracających z Niemiec z pracy, zabrali 6 Ukraińców (4 mężczyzn w wieku średnim i 2 młode kobiety) z walizkami i poprowadzili w stronę rynku, mówiąc im, że na głównej komendzie muszą dokładniej sprawdzić ich dokumenty. Jeden Polak-cywil, który był koło mnie, powiedział: „Mogą się pożegnać z tym światem, to nie pierwsi i nie ostatni”. Dokąd ich poprowadzili, nie wiem.

Dnia 30.6.1945 r. znowu byłem na stacji w Dynowie. Tego dnia wojskowi z biało-czerwonymi opaskami zabrały ze stacji 10 Ukraińców. Były to 2 kobiety w średnim wieku, 2 dziewczyny i 6 młodych chłopaków. Ludzie z Dylągowej mówili, że poznali trzech chłopców z Pawłokomy. Wojskowi […] poprowadzili ich tam, gdzie wcześniej.  

AIPN Rz 072/1, t. 27, Wyp. VII b (118), k. 84.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKWISKO

Miejsce, gdzie stała murowana cerkiew greckokatolicka pw. męczennika Jerzego, zbudowana w 1910 roku

Nie możemy wyświetlić tej galerii.