Konieczna/Конечна

КОНЕЧНА (pol. Konieczna) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. liczyła 390 mieszkańców: 350 Ukraińców, 20 Polaków (załoga straży granicznej)[Kubijowycz, 24].

HISTORIA
W dniu 14 czerwca 1947 r. Wojsko Polskie deportowało z Koniecznej 291 osób narodowości ukraińskiej, pozostawiając we wsi 3 osoby narodowości ukraińskiej lub z rodzin mieszanych oraz 7 Polaków [Akcja „Wisła” 2013, 1031].
KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 22 lipca 2017 r.

CERKIEW
Świątynia pod wezwaniem św. Bazylego Wielkiego, zbudowana w latach 1903-1905 [Beskid Niski 2012, 302].


KAPLICZKA

FIGURY

KRZYŻE

CMENTARZ

ZABUDOWA

BIBLIOGRAFIA