Wierzbica

ВЕРБИЦЯ (pol. Wierzbica) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 275 Ukraińców, 11 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 225].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 10].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania dekadowego kierownika PUBP w Chełmie dotyczący mordu na Ukraińcu Wasylu Łukaszczuku

Dnia 10.4.1945 r. został zabity Łułaszczuk Wacław zamieszkały w Wierzbicy gmina Olchowiec przez Olszowego Jana lat 20, którego osadzono w więzieniu w Chełmie.

Oryginał, maszynopis.

AIPN Lu 045/3, Sprawozdanie dekadowe z działalności Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Chełmie za okres od dnia 7.4. 1945 r. do 17.4.1945 r., 17 IV 1945 r., k. 74.