Raciborowice

РАТИБОРОВИЧІ (pol. Raciborowice) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 241 Ukraińców, 296 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 327].

HISTORIA
Pierwsza wzmianka o cerkwi ratyborowickiej datowana jest na 1533 r. W akcie wizytacji z 1817 r. odnotowana została cerkiew stara, chyląca się ku ruinie [Słobodian, 348].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 3 sierpnia 2015 r.

CERKWISKO
Miejsca po cerkwi nie zostało zidentyfikowane.

KAPLICZKA przydrożnaUpamiętnienie
Upamiętnienie stanowi jedn z olbrzymiej ilości przykładów przemocy kulturowej: zarządzania na zasadzie przywłaszczenia dziejami unitów ruskich/ukraińskich przez Kościół rzymskokatolicki i próbę traktowania ich – na gruncie wyznania katolickiego, jakkolwiek unici (grekokatolicy) byli rytu wschodniego, a nie łacińskiego – jako Polaków.


KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA