Siedliska koło Lubyczy

СЕЛИСЬКА (pol. Siedliska) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. W 1939 r. liczyła 660 mieszkańców: 330  Ukraińców, 150 Polaków, 200 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików [Kubijowycz 1983, 65].

HISTORIA

Dane o deportacjach mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 lub w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” nie są znane.

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2007 roku.

CERKIEW

DZWONNICA

FIGURA

KAPLICZKA

KRZYŻE

CMENTARZE

Dawny cmentarz koło cerkwi.

Cmentarz nowy

BIBLIOGRAFIA