Święcica

СВЯТИЦЯ (pol. Święcica) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 439 Ukraińców, 515 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 223].

HISTORIA

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania dekadowego kierownika PUBP w Chełmie dotyczący mordu na 2 (?) Ukraińcach

Dnia 23 kwietnia został zabity Jadczuk Aleksy zamieszkały w Święcicy gmina Olchowiec. […] Dnia 23.4.1945 r. banda AK dokonała napadu rubinkowego i terrorystycznego na wieś Święcica gmina Olchowiec, w którym został zabity Iwaniuk Aleksy.

Oryginał, maszynopis. AIPN Lu 045/3, Sprawozdanie dekadowe z działalności Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Chełmie za okres od 17.4. 45 r. do 27.4.1945 r., 17 IV 45 r., k. 95.

CERKIEW

Świątynia pw. Zaśnięcia NMP, wzmiankowana w 1517 r., nową zbudowano w 1760 r., zniszczona przez rząd RP w latach międzywojennych [Słobodian 2005, 368]