Święcica

СВЯТИЦЯ (pol. Święcica) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 439 Ukraińców, 515 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 223].

CERKIEW

Świątynia pw. Zaśnięcia NMP, wzmiankowana w 1517 r., nową zbudowano w 1760 r., zniszczona przez rząd RP w latach międzywojennych [Słobodian 2005, 368]