Rozbórz Okrągły

РОЗБІР ОКРУГЛИЙ (pol. Rozbórz Okrągły) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. liczyła 660 mieszkańców: 310 Ukraińców (w tym 110 polskojęzycznych), 340 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 109].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 91 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1035].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKIEW

CMENTARZ

Dwa krzyże nagrobne. Pierwszy na mogile miejscowego parocha greckokatolickiego w latach 1846-1849 Wasyla Obuszkewycza (1817-19.8.1849). Drugi na mogile parocha Iwana Bryłyńskiego. Napis w języku polskim na tym krzyżu informuje, że ksiądz Jan de Dobra Bryliński przebył na miejscowej parafii 46 lat, zmarł 3 marca 1824 roku.

Źródło: Artur Melnyk, 6 sierpnia 2020 roku.

BIBLIOGRAFIA