Zboiska

ЗБОЇСЬКА (pol. Zboiska) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 420 mieszkańców: 330 Ukraińców, 20 Polaków, 60 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 10 Żydów [Kubijowycz, 76].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 113 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1050].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego nieznanego referenta OUN z nadrejonu „Beskid” o mordzie oddziału pod dowództwem Antoniego Żubryda „Zucha” na Ukraińcu w Zboiskach

[…] 26 listopada [1945 r.] akowcy po dowództwem porucznika Żubryda napadli na wieś Zboiska, spalili 5 gospodarstw, zabili jednego Ukraińca, wieś mocno zrabowali i zabrali cały nasz kontyngent. […]

Źródło: „Wisti z terenu za misiać łystopad 1945 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 43. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

KAPLICZKI

no images were found

KRZYŻE

no images were found

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA