Wierzbna

ВЕРБНЯ (Wierzbna)- wieś w powiecie jarosławskim. W 1930 r. obok ludności polskiej mieszkało w niej 100 osób narodowości ukraińskiej [Jarosławszczyna i Zasiannia…, 285].

HISTORIA
We wspomnieniach Jurija Kopystiańskiego „Z mojego życia i pracy na Jarosławszczyźnie” istnieje ważna wzmianka o wsi: „Proces i polityka dogłębnego wynarodowienia tych terenów zaczął się już pod koniec XIX w. siłami przede wszystkim duchowieństwa polskiego przy oddanej współpracy dworów, od którego zależne było posiadające małą własność chłopstwo. Już na początku XX w. zaistniały wypadki masowej zmiany obrządku przez całe wsie. Jeszcze przed I wojną światową wiele wsi wokół Jarosławia, takich jak Munina, Tuczempy, Wierzbna, Ostrów (…) poprzechodziły na obrządek łaciński” [Jarosławszczyna i Zasiannia…, 151].

Akcja „Wisła” nie miała we wsi miejsca.

Dokumenty
1945 luty 27, Jarosław – Fragment raportu sytuacyjnego kierownika PUBP w Jarosławiu 10 za okres 17 lutego – 27 lutego 1945 r.
[…] Dnia 24-2-45 została wymordowana we wsi Wierzbna powiat Jarosław przez nieznanych sprawców rodzina ukraińska składająca się z 9 osób. […]
Oryginał, maszynopis. AIPN-Rz-04/144, k. 33.

1980 luty 11, Rzeszów – Fragment karty na czyn mordu członków oddziału AK ze zgrupowania „Warta” na rodzinie ukraińskiej we wsi Wierzbna

[…] W miesiącu marcu 1945 r. (bliższej daty brak) banda pod dowództwem [Edwarda] Cieśli ps. „Zabawa” dokonała napadu terrorystycznego na obywatela narodowości ukraińskiej ob. Nycz Mikołaja zamieszkałego w gromadzie Wierzbna powiat Jarosław. Banda po sterroryzowaniu domowników otworzyła do nich ogień z broni maszynowej, a wyniku czego zabitych zostało 8 osób, tj.: Nycz Mikołaj, Nycz Maria, Nycz Julia, Nycz Karolina, Nycz Stanisław, Nycz Wasyl, Nycz Mirosław oraz Pasieczko Dymitr – członek tej rodziny.
AIPN Rz 05/1, cz. 5, k. 18.