Międzyleś

МЕЖИЛІССЯ, Межилистя (pol. Międzyleś) – wieś ukraińsko-polska w powiecie Biała Podlaska. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 444 Ukraińców, 93 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 123].

HISTORIA
W czasie akcji „Wisła” Wojsko Polskie wygnało ze wsi 312 mieszkańców narodowości ukraińskiej [Misiło 2013, 1016].
[cd. w opracowaniu]

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Zdjęcia wykonano w kwietniu 2011 r.

UPAMIĘTNIENIE

CERKIEW

CMENTARZ

KRZYŻE

ZABUDOWA