Daliowa

ДАЛЬОВА (pol. Daliowa) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 roku liczyła 680 mieszkańców, w tym 580 Ukraińców, 40 Polaków, 20 Żydów [Kubijowicz, 74].

HISTORIA

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na  Ukraińcu koło Daliowej

            […] 7 kwietnia 1946 r. koło wsi Daliowa powiat Sanok WP zamordowało 14-letniego chłopca ze Smolnika, którego wojsko zabrało na forszpan. Po zamordowaniu wrzucili chłopca do potoku, konie i wóz wymienili na wódkę. […]

Źródło: „Wisti z terenu za czas wid 1.4 – 1.5.1946 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 78. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lipca 2012 r.

CERKIEW
Pod wezwaniem św. Paraskewy, zbudowana w 1933 r. Wnętrze puste. Ikony, w tym kilka z XV i XVI w., wywiezione przez wiernych, którzy po drugiej wojnie światowej zostali deportowani do Ukraińskiej SRR, znajdują się w ukraińskim Muzeum Narodowym we Lwowie.

Sąsiedztwo cerkwi
Galeria przedstawia: fotografie nr 039-040 – prawdopodobnie pozostałość dawnego nagrobka z terenu cmentarza przycerkiewnego; 045-049 – mur okalający cerkiew, tu fragment od strony północnej; 052-054 – miejsce po dzwonnicy; 060-067, 137 – ruina kapliczki, stojącej niegdyś między dzwonnicą a cmentarzem.


PLEBANIA

CMENTARZ

Inne obiekty
Galeria przedstawia: fotografie 1-3 – cokół krzyża stojącego za wsią po prawej stronie drogi do Dukli; 4-7 – dawne zabudowania; 8-9 – kapliczkę stojącą za wsią, po lewej stronie drogi z Daliowej do Dukli.

Zabytki ukraińskiej kultury materialnej w Polsce: ŁEMKOWSZCZYZNA, wieś DALIOWA w powiecie sanockim. Projekt Bogdana Huka „Dokumentowanie Łemkowszczyzny”. Zrealizowano przy wsparciu Zjednoczenia Łemków Kanady. Fotografie wykonano w 2012 r.

Пам”ятки української матеріяльної культури в Польщі: ЛЕМКІВЩИНА, село ДАЛЬОВА Сяніцького повіту.
Проект Богдана Гука „Документування Лемківщини” за сприяння Об”єднання лемків Канади. Фотографії виконано 2012 р.