Paszowa

ПАШОВА (pol. Pszowa) – przed 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 1410 mieszkańców: 1310 Ukraińców, 5 Polaków, 55 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 40 Żydów [Kubijowycz, 43].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta politycznego nadrejonu OUN „Chłodny Jar” Petra Kawuzy „Rusłana” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu w Paszowej (?)

[…]  11 sierpnia 1946 r. od strony lasu między Ropienką a Stańkową wyszło około 30 wojaków Wojska Polskiego. Szli z góry w dolinę. Po środku wsi rozstawili się między domami i szli dalej. Trafili na wesele, z jakiego zaczęli uciekać goście. Wojsko Polskie strzelało, zabijając Josypa Cyca i raniąc Andrija Andrusieczkę. […]

Źródło: Wisti z terenu [za lipiec-sierpień 1946 r.], w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 540. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.
HISTORIA
[w opracowaniu]

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna wykonana 10 lipca 2010 r..

CERKIEW


CMENTARZ
Cmentarz, położony za cerkwią, na zboczu góry, jak wynika z rekonstrukcji zrobionej na podstawie współczesnego rozmieszczenia pochówków, przed 1947 r. nie posiadał części rzymskokatolickiej, która powstała po osiedleniu się we wsi nowych mieszkańców, będących wyznania rzymskokatolickiego. Dokonana została sukcesja dawnej części greckokatolickiej, o czym świadczą krzyże lub ich podstawy we wschodniej części cmentarza, jednak znajdujące się na jego krańcu, nad jarem lub tuz za cerkwią. Nienaruszona została tylko część dawnego cmentarza znajdująca się powyżej nowego.

POCHÓWEK członków podziemia ukraińskiego
Naprzeciw wejścia do cerkwi, w odległości ok. 5 metrów od prawego narożnika, wg informacji Józefa Mycy, spoczywają członkowie podziemia ukraińskiego, którzy, okrążeni przez WP w 1947 r., ulegli uduszeniu po podpaleniu budynku, pod którym znajdowała się ich kryjówka we wsi Rakowa. Byli to 4 członkowie bojówki Służby Bezpieczeństwa OUN. Jeden z nich, „Jarema”, pochodził z Ropienki.
Informacje J. Mycy, byłego żołnierza UPA, potwierdza, jeśli chodzi o przebieg, jednak nie we wszystkim skutki zdarzenia, raport z rejonu V nadrejonu „Chłodny Jar” „Wisti z terenu” za miesiąc marzec 1947 r., opublikowany w tomie 34 „Latopisu UPA”, s. 677: „O godzinie 3-ciej do Rakowej przybyło z Sanoka UBP, MO i ORMO w ilości około 100 osób. (…). Następnie udali się do domu Stefana Diakuna, w stodole i w domu zaczęli szukać „banderowskiego bunkra”. Mocno pobili córkę gospodarza Anne, mówiąc, że w stodole słychać krzyk i muszą ją spalić. Podpalili stodołę kulami zapalającymi. Od stodoły zaczął zajmować się dom, lecz ludzie ugasili. W stodole w kryjówce znajdowało się 3 powstańców, którzy podusili się od dymu” (tłum.: B.H.).
Miejsce pochówku znajduje się na planie pierwszym fotografii. Prawdopodobnie tuż za nim zaczynał się dawny cmentarz greckokatolicki.