Wierchomla Wielka

ВЕРХОВНЯ ВЕЛИКА/ВІРХОМЛЯ ВЕЛИКА (pol. Wierchomla Wielka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Nowy Sącz. W 1939 r. liczyła 1670 mieszkańców: 1630 Ukraińców, 30 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 10 Żydów [Kubijowycz 1983, 55].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 67 obywateli RP narodowości ukraińskiej; we wsi zostało 27 osób uznanych za Polaków [Akcja „Wisła” 2013, 1014].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

Warto zwrócić uwagę na to, że przy wejściu do cerkwi wisi kartka papieru z opisem historii Wierchomli Wielkiej, zob.: Cerkiew, druga galeria.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z lipca 2016 roku.

CERKIEW

Świątynia z 1821 roku, pod wezwaniem Michała Archistratega [Szematyzm AAŁ 1936, 87].

Otoczenie cerkwi

KAPLICZKI

KRZYŻE

CMENTARZ

Zdjęcia 1-102: część cmentarza przed cerkwią, zdjęcia 103 i następne to część za cerkwią.

ZABUDOWA

BIBLIOGRAFIA