Przybyszów

ПРИБИШІВ (pol. Przybyszów) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 490 mieszkańców, z których 485 było Ukraińcami, a 5 Żydami [Kubijowicz, 75]. Obecnie wieś nie istnieje.

HISTORIA
[w opracowaniu]

DOKUMENTY
1945 maj 4, Sanok – Fragment zawiadomienia komendanta powiatowego MO w Sanoku dla starostwa powiatowego o mordzie MO na Ewie Harata w Przybyszowie
Dnia 25.4.1945 r. około godz. 20-tej przyszło do mieszkania Haratana Teodora, mieszkańca gromady Przybyszów, 3-ech nieznanych osobników uzbrojonych w automaty, rewolwery i granaty, i po krótkiej rozmowie zaczęli w straszny sposób katować wymienionego oraz żonę jego Ewę, którą wyprowadzili w pole i powiesili na czereśni, a Haratana zostawili pobitego i związanego w mieszkaniu. Osobnicy ci przedstawili się jako milicja z Krosna. […]
Oryginał, maszynopis. Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku
Starostwo Powiatowe Sanockie 1944-1950,
Sprawozdania sytuacyjne i meldunki 1945, s. 13, k. 11.

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna wykonana w lipcu 2011 r.

CERKWISKO


CMENTARZ stary

CMENTARZ nowy

KRZYŻ przydrożny