Posadów

POSADÓW (ukr. Посадів) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 772 Ukraińców, 479 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 391].

HISTORIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CMENTARZ
Cmentarz posadowski znajduje się pośród pól, prawie bez dojazdu, jako odosobniona kupa drzew i krzaków. Ze wszystkich stron otoczony przez pola uprawne. Większość nagrobków zwalona. Zdjęcia z sierpnia 2010 r.