Mochnaczka Niżna

МОХНАЧКА НИЖНЯ (pol. Mochnaczka Niżna) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Nowy Sącz. W 1939 r. liczyła 880 mieszkańców: 870 Ukraińców, 10 Polaków [Kubijowycz, 54].

HISTORIA
Wojsko Polskie 3 lipca 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z obywateli z Mochnaczki Niżnej 263 RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1013].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lipca 2016 r.

CERKIEW

DZWONNICA

KAPLICA

KAPLICZKA

KRZYŻE

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA