Łuh*

ЛУГ (pol. Łuh) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 230 mieszkańców:  225 Ukraińców, 5 Żydów [Kubijowycz, 43].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 104 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1039].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu w Łuhu

            […] 15 lutego 1946 r. WP w ilości 50 żołnierzy przybyło ze wsi Buk do Łuhu i Jaworca. Wchodząc do wsi, zaczęli obstrzeliwać domy, gdzie zranili jedną dziewczynę. W jednym z domów znaleźli chłopca, wyprowadzili go na drogę, powybijali zęby i zastrzelili. […]

Źródło: „Wisti z terenu za czas wid 1.2 – 1.3.1946 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 67. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

no images were found

KAPLICZKI

no images were found

KRZYŻE

no images were found

CMENTARZ

no images were found

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA