Zawóz

ЗАВІЗ (pol. Zawóz) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 680 mieszkańców: 490 Ukraińców, 5 Polaków, 165 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 20 Żydów [Kubijowycz, 45].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 73 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1041].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu w Zawozie

            […] 15 marca 1946 r. WP i szturmówka z Leska w ilości 20 osób napadli na wsie Wołkowyja, Rybne, Bukowiec, Zawóz. […] W Zawozie zabili 3 chłopców: Osypa Kościa, Dmytra Kościa, Iwana Tymę. […]

Źródło: „Wisti z terenu za czas wid 1.3 – 1.4.1946 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 75. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza na Ukraińcu  w lesie koło Zawoza

            […]  11 maja 1946 r. około 300 żołnierzy WOP z Wołkowyi przeprowadziło obławę na las między Wołkowyją, Terką, Sakowczykiem a Zawozem. Koło Zawoza […] w krzakach znaleźli Iwana Sorokę ukrywającego się przed wysiedleniem. Powiedzieli mu, że jest banderowcem, a następnie mordowali. Najpierw bili Sorokę kolbami karabinów, a gdy utracił przytomność, żołnierz wyciągnął nóż i go poderżnął. Zamordowanego wrzucili do krzaków. […]

Źródło: Wisti z terenu za czas wid 1.5 – 1.6.1946 r., w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 93. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA