Zawóz

ЗАВІЗ (pol. Zawóz) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 680 mieszkańców: 490 Ukraińców, 5 Polaków, 165 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 20 Żydów [Kubijowycz, 45].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 73 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1041].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu w Zawozie

            […] 15 marca 1946 r. WP i szturmówka z Leska w ilości 20 osób napadli na wsie Wołkowyja, Rybne, Bukowiec, Zawóz. […] W Zawozie zabili 3 chłopców: Osypa Kościa, Dmytra Kościa, Iwana Tymę. […]

Źródło: „Wisti z terenu za czas wid 1.3 – 1.4.1946 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 75. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza na Ukraińcu  w lesie koło Zawoza

            […]  11 maja 1946 r. około 300 żołnierzy WOP z Wołkowyi przeprowadziło obławę na las między Wołkowyją, Terką, Sakowczykiem a Zawozem. Koło Zawoza […] w krzakach znaleźli Iwana Sorokę ukrywającego się przed wysiedleniem. Powiedzieli mu, że jest banderowcem, a następnie mordowali. Najpierw bili Sorokę kolbami karabinów, a gdy utracił przytomność, żołnierz wyciągnął nóż i go poderżnął. Zamordowanego wrzucili do krzaków. […]

Źródło: Wisti z terenu za czas wid 1.5 – 1.6.1946 r., w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 93. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

no images were found

KAPLICZKI

no images were found

KRZYŻE

no images were found

CMENTARZ

no images were found

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA