Tarnawka

ТEРНАВКА (po. Tarnawka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 420 osób, z pośród nich 405 narodowości ukraińskiej, 15 żydowskiej [Kubijowycz,76].
UWAGA: Kubijowycz podał liczbę ogólną 410, a następnie dwie powyższe kategorie narodowościowe. Tu przyjęto ich sumę, co daje liczbę 420 mieszkańców Tarnawki.

HISTORIA
[w oprac.]
Uwagi o bibliografii
Tarnawka nie została ujęta w monografii J. Pisulińskiego na temat przesiedlenia do Ukraińskiej SRR. Nie figuruje także w obydwu wydaniach „Akcji Wisła” E. Misiły w spisach wysiedlonych wsi, jak i w spisach treści. Wszystkie zapisy odnośnie „Ternawki, pow. Sanok” w indeksie 34 tomu „Litopysu UPA” dotyczą nie Tarnawki, a Tarnawy w ówczesnym powiecie leskim.

CERKWISKO
Miejsce po cerkwi drewnianej pod wezwaniem Opieki NMP, parafialnej, zbudowanej w 1860 r. [Saładiak, 117], zniszczonej na drodze rozbiórki w latach 1955-1956 przez okoliczną ludność polska wyznania rzymskokatolickiego.
Wzmiankowany u Saładiaka krzyż żeliwny (?) z kopuły cerkiewnej (?) na cerkwisku latem 2012 nie został zauważony.


CMENTARZ I – przycerkiewny

CMENTARZ II


Dokumentacja fotograficzna ukraińskich zabytków wsi TARNAWKA na Łemkowszczyźnie została wykonana latem 2012 r. w ramach projektu „Dokumentowanie Łemkowszczyzny” finansowanego przez Zjednoczenie Łemków Kanady.
Фотографічна документація українскьих архітектурних памяток села ТЕРНАВКА на Лемківщині здійснено улітку 2012 р. у рамках проєкту „Документування Лемківщини”, що фінансується Обєднанням лемків Канади.