Męcina Wielka

ВЕЛИКА МАЦИНА (pol. Męcina Wielka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. liczyła 640 mieszkańców, w tym 490 Ukraińców, 110 Polaków (przeważnie robotnicy z kopalni nafty), 30 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 10 Żydów [Kubijowycz, 24].

Według danych niemieckich z 1942 r. we wsi zamieszkiwało 770 osób:  306 Ukraińców,  317 Rusinów, 172 Polacy [AIPN GK 113/40, k. 37].

HISTORIA
Brak danych o liczbie osób narodowości ukraińskiej wygnanych ze wsi przez Wojsko Polskie w 1947 r. w czasie akcji „Wisła” [Misiło 2013, 1031].

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z czerwca 2016 r.

CERKIEW
Cerkiew św. Kosmy i Damiana z 1807 r., odnowiona w 1930 r. [Szematyzm 1936, 25].

KAPLICZKI i KRZYŻE przydrożne

CMENTARZ I
Nagrobki sprzed 1947 r.


Nagrobki po 1947 r.
]
CMENTARZ II
Ten cmentarz znajduje się ok. 100 metrów nad pierwszym. Widoczny z drogi.