Wołowiec

ВОЛІВЕЦЬ (pol. Wołowiec) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. liczyła 810 mieszkańców: 805 Ukraińców i 5 Żydów [Kubijowycz 1983, 25].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 94 obywateli RP narodowości ukraińskiej; we wsi pozostało 4 osoby [Akcja „Wisła” 2013, 1031].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z lata 2018 roku.

CERKIEW

Świątynia pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy z 1880, odnowiona w 1907 roku [Szematyzm AAŁ 1936, 21]. Zdjęcia z okresu rewaloryzacji w 2018 roku.

KAPLICZKA

KRZYŻE

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA