Świątkowa Mała

СВЯТКОВА МАЛА (pol. Świątkowa Mała) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jasielskim. W 1939 r. liczyła 320 mieszkańców – wszyscy narodowości ukraińskiej [Kubijowycz, 30].

HISTORIA
WIEK XX
W dniu 27 maja 1947 r. Wojsko Polskie deportowało ze Świątkowej Małej 58 osób narodowości ukraińskiej; pozostało we wsi 9 osób narodowości polskiej i 2 ukraińskiej lub z małżeństw mieszanych [Akcja „Wisła” 2012, 1037].
[cd. w opracowaniu]

ZABYTKI UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lata 2012 r.

CERKIEW


KAPLICZKA przydrożna

CMENTARZ

KRZYŻE przydrożne

ZABUDOWA


Dokumentacja fotograficzna ukraińskich zabytków wsi ŚWIĄTKOWA MAŁA na Łemkowszczyźnie została wykonana latem 2012 r. w ramach projektu „Dokumentowanie Łemkowszczyzny” wspieranego przez Zjednoczenie Łemków Kanady.
Фотографічна документація українскьих архітектурних памяток села СВЯТКОВА МАЛА на Лемківщині здійснено улітку 2012 р. у рамках проєкту „Документування Лемківщини” за сприяння Обєднанням лемків Канади.