Trzciana

ТЕРСТЯНА (pol. Trzciana) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie krośnieńskim. W 1939 r. liczyła 610 mieszkańców, w tym 560 Ukraińców, 40 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 40].

HISTORIA
[w opracowaniu]

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2 sierpnia 2015 r.

CERKIEW
Cerkiew murowana pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy. Uważa się, iż została zbudowana w II połowie XVII w. i dlatego jest najstarszą murowaną cerkwiś na Łemkowszczyźnie.KRZYŻE przydrożne


CMENTARZ przy cerkwi – stary


CMENTARZ – nowy


KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA