Liskowate

ЛІСКОВАТЕ (pol. Liskowate) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 1870 mieszkańców: 1790 Ukraińców, 20 Polaków, 30 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 30 Żydów [Kubijowycz, 18].

HISTORIA
[w opracowaniu]

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna wykonana w lipcu 2009 r.

CERKIEW


CMENTARZ