Zaradawa

ЗАРАДАВА (pol. Zaradawa) – istniejąca w latach 1934-1952 wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. liczyła 1160 mieszkańców: 1120 Ukraińców, 160 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 29].

HISTORIA
Mord na mieszkańcach
Fragment sprawozdania referenta politycznego II Okręgu OUN Kraju Zakerzońskiego Dymitra Dzioby „Stala” z 25 kwietnia 1945 r.

[…] 10 kwietnia 1945 r. we wsi Zaradawa policja polska spaliła 20 gospodarstw. Podczas akcji zastrzelili 60-letniego wieśniaka Ilkę Hwozdę. W akcji brały udział polskie dziewczęta Maria Rokosz, Bronisława Patusz. Kierował akcją Władysław Michalski. […]
Źródło: Informacija pro antyukrajinśki akciji na terenach Jarosławszczyny ta Lubacziwszczyny, w: Polśko-ukrajinśki stosunky w 1942–1947 rr. u dokumentach OUN ta UPA, red. W. Wiatrowycz, t. 2, Lwiw 2011, s. 865. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

W dokumentach akcji deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z obywateli RP narodowości ukraińskiej.

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA