Zagórz

ЗАГІРЯ (pol. Zagórz) – do 1947 r. miasteczko w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyło 3400 mieszkańców:  890 Ukraińców, 2210 Polaków, 300 Żydów [Kubijowycz, 76].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 100 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1050].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu w Zagórzu

            […]  29 sierpnia 1946 r. o godzinie 16. Dwóch milicjantów z MO w Zagórzu zaaresztowało we wsi Wielkopole Jarosława Krajnika (handlarza). Po drodze wstąpili w Zagórzu do szynku, gdzie wypili wódka za 270 zł., za którą zapłacił aresztant. Następnie zastępca komendanta Marek wyprowadził aresztanta na podwórze i zabił go serią z automatu. […]

Źródło: Wisti z terenu za czas wid 1.9 – 1.10.1946 r., w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 108. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

no images were found

KAPLICZKI

no images were found

CMENTARZ

no images were found

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA