Archiwum tygodnika Nasze Słowo 1956-1989

ARCHIWUM TYGODNIKA NASZE SŁOWO
„Nasze Słowo” – tygodnik ukraińskojęzyczny, założony przez PZPR w 1956 r. w związku z utworzeniem Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, jednej z prokomunistycznych organizacji mniejszościowych w ówczesnej Polsce. Jego czytelniczą grupą docelową była mniejszość ukraińska w Polsce. W latach 1956-1990 był organem UTSK (od 1990 r. „Nasze Słowo” wydawcą jest Związek Ukraińców w Polsce). Z archiwum wewnętrznego tygodnika zachowało się niewiele, kilkaset dokumentów (zwłaszcza nieopublikowane artykuły), które zostaną udostępnione na Apokryfie Ruskim. Istnieją dokumenty dotyczące „Naszego Słowa” z lat 1956-1989 wytworzone przez UTSK, polskie organy partyjne i organy bezpieczeństwa, jednak dotychczas znakomita większość z nich nie została opublikowana.

Stronica Łemkowska
Problematyka łemkowska odgrywała ważną rolę od początku istnienia „Naszego Słowa”. W 1960 r. została formalnie wyodrębniona w postaci „Stronicy Łemkowskiej” (ukr. Łemkiwśka storinka). Niżej dostępne są roczniki „Łemkowskiej Stronicy” z lat 1965-1976. Ciąg dalszy w przygotowaniu.

Stronica Łemkowska w „Naszym Słowie” – 1965 r.


Stronica Łemkowska w „Naszym Słowie” – 1966 r.

Stronica Łemkowska w „Naszym Słowie” – 1967 r.

Stronica Łemkowska w „Naszym Słowie” – 1968 r.

Stronica Łemkowska w „Naszym Słowie” – 1969 r.

Stronica Łemkowska w „Naszym Słowie” – 1970 r.

Stronica Łemkowska w „Naszym Słowie” – 1971 r.

Stronica Łemkowska w „Naszym Słowie” – 1972 r.

Stronica Łemkowska w „Naszym Słowie” – 1973 r.

Stronica Łemkowska w „Naszym Słowie” – 1974 r.

Stronica Łemkowska w „Naszym Słowie” – 1975 r.