Zimno

ЗІМНЕ(pol. Zimno) – przed 1945 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 556 Ukraińców, 178 Polaków; na kolonii: 70 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 225].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CMENTARZ


Fotografie z lipca 2010 r.

Trzy galerie poniżej przedstawiają etapy remontu cmentarza prawosławnego.
Remont cmentarza przez członków Stowarzyszenia „Chełmszczyzna” w Horodku (Gródek Jag.) w dniu 13 września 2014 r. Цвинтар ремонтують члени Товариства „Холмщина” з Городка.

Remont cmentarza przez członków Stowarzyszenia „Chełmszczyzna” w Horodku (Gródek Jag.) w dniu 3 października 2014 r.

Remont cmentarza przez członków Stowarzyszenia „Chełmszczyzna” w Horodku (Gródek Jag.) w dniu 4 listopada 2014 r.