Maniów

МАНІВ (pol. Maniów) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 510 mieszkańców: 485 Ukraińców, 20 Polaków, 5 Żydów [Kubijowycz, 43].

HISTORIA
Wojsko Polskie w maju 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z Maniowa 95 osób narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1049].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2015 r.

KAPLICZKA

BIBLIOGRAFIA