Nowosielce Kozickie (Seńkowa)

СЕНЬКОВА (pol. Nowosielce Kozickie) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 520 mieszkańców: 270 Ukraińców, 200 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 40 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz 1983, 19].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 360 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1047].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKIEW

Cerkiew Świątyni Bogurodzicy, zbudowana w 1914 roku. Tu: zdjęcia cerkwi po jej przeniesieniu do Jureczkowej w 1978 roku, bryła częściowo zniszczona po „przystosowaniu” jej do kultu rzymskokatolickiego. Fotografie z 2021 roku.